O nas

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Priorytetem Alpen Pharma jest dbanie o zdrowie pacjentów. Dlatego gromadzenie informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności produktów leczniczych dystrybuowanych przez Spółkę jest jednym z kluczowych elementów naszej pracy. W tym celu stworzyliśmy system nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w Alpen Pharma Polska Sp. z. o. o.

 

W przypadku podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu jednego z produktów leczniczych, dla których Przedstawicielem Podmiotu Odpowiedzialnego w Polsce jest Alpen Pharma, prosimy o poinformowanie nas o tym poprze jedna z poniższych opcji:

  • Pocztą: poprzez wypełnienie kwestionariusza dostępnego na tej stronie (PDF).  Formularz w formacie PDF należy wydrukować, wypełnić i przesłać na adres: Alpen Pharma Polska Sp. z. o. o., Al. Jerozolimskie 100 00-807 Warszawa.
  • Telefonicznie: dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 166 16 11
  • Mailowo: poprzez wypełnienie kwestionariusza dostępnego na tej stronie (PDF). Formularz w formacie PDF należy wydrukować, wypełnić, zeskanować i  wysłać pod adres: safety.poland@alpenpharma.com

 

W przypadku, gdy podczas stosowania leku zaobserwowano niepokojące objawy, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Informujemy, że zebrane w związku z przyjęciem zgłoszenia dane osobowe będą przetwarzane przez Alpen Pharma Polska Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 151 lok. 1, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązku monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń niepożądanych działań produktów leczniczych jest obowiązkowe i wynika z przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) oraz innych przepisów prawa. W przypadku pozostałych osób podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia.