Media

Szkolenie dla kierowników i właścicieli aptek

28.04.2017

ALPEN PHARMA Polska wzięła udział w szkoleniu dla kierowników i właścicieli aptek.

Szkolenie odbyło się dnia 27.04.2017 w siedzibie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie.

Na szkoleniu było obecnych 171 farmaceutów z województwa mazowieckiego.

Alpen Pharma Polska przygotowała i wygłosiła wykład na temat produktów Active Flora baby, Cevitt, Dologel i Parasidose.

Po prezentacji farmaceuci mieli możliwość rozmowy z naszymi przedstawicielami na stoisku gdzie były promowane wyżej wymienione produkty.

Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem farmaceutów.